مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معنا شناسی تاریخی و توصیفی ...
عنوان معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم، معنا شناسی تاریخی، معنا شناسی توصیفی، سبیل
چکیده معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن کریم چکیده: معناشناسی یکی از رهیافت های نوین در حوزه زبان شناسی است که به مطالعه و تفسیر و نیز ترکیب کلمه ها در عبارت ها و جمله های خاص می پردازد. در واقع معناشناسی کلیدی برای گشایش درهای متن کلام است. این دانش در اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. ماکس مولر و میشل بریل از جمله افرادی بودند که در وضع این دانش مشارکت چشم گیری داشتند. واژه سبیل یکی از پرکاربردترین واژه های قرآنی است که در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است و از مسائلی است که بسیاری از آن غافل اند. بررسی و تحلیل معناشناسی در این پژوهش نشان داد که سیر معنایی این واژه با توجه به بافت معنایی آیات قرآن، معانی متعددی چون راه، ستمگری، دین، طاعت خدا و ... است. مقاله حاضر در صدد است از طریق شناسایی کاربرد تاریخی و توصیفی واژه سبیل، تطور و توسعه معنایی این واژه را پیش از اسلام و پس از آن تعقیب کند تا به درک هرچه بیشتر مفهوم آن نائل آید و با اهتمام به کاربردهای «سبیل» در بافت های دینی عناصر تشکیل دهنده با سبیل و نیز واژگان متقاربه المعنی آن را بیابد.
پژوهشگران سحر محبی (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)