مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی واژگان متقابه المعنا در ...
عنوان بررسی واژگان متقابه المعنا در خطبه شقشقیه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها امام علی، نهج البلاغه ،خطبه شقشقیه، واژگان متقابه المعنا
چکیده یکی از مهمترین و برجسته ترین ویژگیهای نهج البلاغه انسجام درون متنی در هریک از خطبه ها نامه ها و کلمات قصار آن است
پژوهشگران فریبا هادی فرد (نفر دوم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)