مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کیفیت چینش واژگان قرآن
عنوان کیفیت چینش واژگان قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن معنا شناسی چینش واژگان
چکیده چکیده: قرآن کریم آن معجزه جاوید خاتم المرسلین کتابی است در اوج قله فصاحت و بلاغت و سرچشمه بی بدیلی است برای همه ادیبان و سخن وران، که هرچه بیشتر در آن غور شود مرواریدهای درخشان ادب و معانی از آن به دست می آید. یکی از مباحث معناشناسی در این کتاب مقدس الهی مسأله تقدیم و تأخیر است، که در آن واژه ها به علت های زیادی پس و پیش می شوند و تقدیم و تأخیر آنها بیانگر مفاهیم متعددی است، که برای فهمیدن دقیق منظور قرآن باید به این مهم توجه کرد. چینش واژگان و یا تقدیم و تأخیر آنها در قرآن بسیار دقیق و ظریف است و بسیاری از آنها در بردارنده نکته معنایی خاصی هستند که ترتیب و اسلوب اصلی جمله آن بار معنایی را نمی رساند، بررسی برخی از این تقدیم و تأخیرها و معنایی که با پس و پیش شدن واژگان به دست می آید، هدف این مقاله است.
پژوهشگران سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)