مشخصات پژوهش

صفحه نخست /معناشناسی باب اشتغال با تکیه ...
عنوان معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآن کریم؛ معناشناسی؛ باب اشتغال
چکیده یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کامل در نحو زبان عربی بحث اشتغال است. اشتغال را می توان از مباحثی دانست که با قواعد ویژه اش، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. از آنجاکه قرآن کریم نمونه عالی فصاحت و بلاغت است و در بهره مندی و استفاده از ذخایر و امکانات زبانی به گونه ای بی نظیر عمل کرده است، بنابراین مقاله حاضر تلاش می کند تا با نظر به برخی آیات شریفه قرآن کریم اسلوب اشتغال را معنا یابی کند. این مقاله، در نظر دارد ضمن معرفی باب اشتغال، نمونه هایی از موارد جواز و ترجیح نصب و رفع مشغول عنه را در قرآن کریم بررسی کرده و از این رهگذر تفاوت های معنایی آن ها را بیان کند. نتیجه، نشان می دهد که آنچه نحویان عربی به عنوان موارد تساوی و نیز ارجحیت نصب و رفع مشغول عنه ذکر کرده اند، بدون توجه به معناشناسی بوده است. کلیدواژگان قرآن کریم؛ معناشناسی؛ باب اشتغال
پژوهشگران سید ابوالفضل سجادی (نفر اول)