مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تغییرات کروموزومی ایجاد شده ...
عنوان تغییرات کروموزومی ایجاد شده در بروز سرطان پوست القایی در موشهای صحرایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران زهرا رسولی (نفر چهارم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر سوم)، احمد همتا (نفر دوم)، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) (نفر اول)