1402/12/02
سحر خانجانی وشکی

سحر خانجانی وشکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6074-4421
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57216980790
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اثربخشی خانواده درمانی بوئن بر آزار عاطفی زنان متأهل سعیده محرابی، سحر خانجانی وشکی (1402)
ویژگی های روانسنجی مقیاس ناامیدی بین فردی (IHS) در دانش آموزان دوره متوسطه دوم مهدی مولایی یساولی، پرویز فداکار گبلو، سحر خانجانی وشکی، سلیمان احمدبوکانی (1401)
تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی سحر خانجانی وشکی، ذبیح الله کاوه فارسانی، نسیم جعفری، شیما پاشا، کیومرث بشلیده (1399)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور