1403/04/05
مهدی عاشوری

مهدی عاشوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3637-662x
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه حقوق
تلفن: 08632629360

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، امام صادق (ع) ، ایران (1370 - 1378)
    عنوان رساله: جنبه های حقوقی اداره وقف
  • دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، امام صادق (ع) ، ایران (1381 - 1389)
    عنوان رساله: تعارض قوانین در مسؤولیت خارج از قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی