1403/02/29
مریم امیری

مریم امیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7411-9552
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57146848900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن: 32625522

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Feature Selection Using Neighborhood based Entropy fatemeh farnaghizadeh, Mohsen Rahmani, maryam Amiri (2022)
A new efficient approach for extracting the closed episodes for workload prediction in cloud maryam Amiri, Leyli Mohammad-Khanli, Raffaela Mirandola (2020)
An online learning model based on episode mining for workload prediction in cloud maryam Amiri, Leyli Mohammad-Khanli, Raffaela Mirandola (2018)
A sequential pattern mining model for application workload prediction in cloud environment maryam Amiri, Leyli Mohammad-Khanli, Raffaela Mirandola (2018)
IDS fitted Q improvement using fuzzy approach for resource provisioning in cloud maryam Amiri, Mohammad-Reza Feizi-Derakhshi, Leyli Mohammad-Khanli (2017)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همسایگی برای دادههای ریز آرایه محسن رحمانی، مریم امیری، محسن تاج آبادی فراهانی (1402)
بهبود خوشه بندی مبتنی بر الگو کاوی مریم امیری، زهرا هاشمی (1401)
یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر انباشت شواهد وحید رافع، مریم امیری، مژگان محمدی (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته