2024 : 7 : 25
maryam Amiri

maryam Amiri

Academic rank: Assistant Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7411-9552
Education: PhD.
ScopusId: 57146848900
HIndex:
Faculty: Engineering
Address:
Phone: 32625522

Research

Title
بهبود کارایی تیم‌های امداد شرکت گاز استان مرکزی بر مبنای هوش مصنوعی
Type
FinishedProject
Keywords
امداد، استراتژی مکانی، هوش مصنوعی، متوسط زمان پاسخ
Year
2022
Researchers maryam Amiri ، fatemeh farnaghizadeh

Abstract

یکی از مهمترین و خطرناک‌ترین دلایل وقوع آتش سوزی و انفجار در سراسر دنیا مربوط به گاز طبیعی می باشد. از این رو، کارآمدی سیستم امداد در شرکت‌های توزیع گاز از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. کارایی سیستم‌های امداد بر حسب توانایی آن‌ها در استقرار به‌موقع و مؤثر واحدها و پرسنل در زمان وقوع یک حادثه اندازه‌گیری می‌شود. طرح پیشنهادی بر مبنای الگوریتم‌ها و تکنیک‌های هوش مصنوعی و داده‌های جمع آوری شده در مرکز امداد، مدلی را ارائه می‌دهد که بر مبنای الگوهای رفتاری موجود در داده‌های ثبت شده، مکان های بهینه برای ایستگاه های اضطراری و وسایل نقلیه را تعیین می‌نماید.