1403/03/27
زهرا طهماسبی

زهرا طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0009-0003-0702-7011
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188956547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: بررسی رابطه ناهمواری سطح با جابجایی گوس
 • کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه یزد ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله: تقویت سالیتون های فوق کوتاه در فیبرهای نوری غیرخطی
 • کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سالیتون های نوری
 • فیبر نوری غیرخطی
 • تصویربرداری سه بعدی و میکروسکوپی
 • بیوفوتونیک
 • اپتیک هندسی
 • اپتیک فیزیکی
بیشتر