1403/04/05
وحید رافع

وحید رافع

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2486-7384
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 14054926800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A three-phase approach to improve the functionality of t-way strategy Einollah pira, Vahid Rafeh, Sajad Esfandiary (2023)
Automatic program bug fixing by focusing on finding the shortest sequence of changes Leila Yousofvand, Seyfollah Soleimani, Vahid Rafeh, Sajad Esfandiary (2023)
Checking Reachability Property in Complex Concurrent Software Systems with a Knowledge Discovery Approach Jafar Partabian, Karamollah Bagheri Fard, Vahid Rafeh, Hamid Parvin, Samd Nejatian (2023)
BBAC: Behavior-based access control to detect user suspicious behavior Leyla Rikhtekchi, Vahid Rafeh, Afshin Rezakhani (2022)
Using Bayesian optimization algorithm for model-based integration testing Vahid Rafeh, somaye mohamadi, Erik Cuevas (2022)
Secured Access Control in Security Information and Event Management Systems Leyla Rikhtekchi, Vahid Rafeh, Reza Roozbahani (2021)
A new metaheuristic approach based on agent systems principles Erik Cuevas, Jorge G´alvez, Karla Avila, Miguel Toski, Vahid Rafeh (2020)
Performance improvement for recommender systems using ontology Karamollah Bagheri Fard, Mohsen Rahmani, Mehrbakhsh Nilashi, Vahid Rafeh (2017)
A recommender system for tourism industry using cluster ensemble and prediction machine learning techniques Mehrbakhsh Nilashi, Karamollah Bagheri Fard, Mohsen Rahmani, Vahid Rafeh (2017)
Using graph transformation system to formalize Tropos diagrams Vahid Rafeh, mitra golparian, Siamak Rasoolzadeh (2015)
A heuristic solution for model checking graph transformation systems Roza Yusefian, Vahid Rafeh, Mohsen Rahmani (2014)
A Formal Approach to Secure Design of the Insulin Pump Behavior Siamak Rasoolzadeh, Maryam Monfaredzadeh, Vahid Rafeh (2014)
Breast Cancer Prediction by Using C5.0 Algorithm and BOOSTING Method Vahid Rafeh, Sara Hashemi Farhoud, Siamak Rasoolzadeh (2014)
A Survey on Coping with the State Space Explosion Problem in Model Checking Vahid Rafeh, Mohsen Rahmani, Kianoush Rashidi (2013)
A NOVEL WEB-BASED HUMAN ADVISOR FUZZY EXPERT SYSTEM Vahid Rafeh, Mahdi Hassani Goodarzi (2013)
A Survey on Data Mining Approaches in Medicine Vahid Rafeh, Roghayeh Hashemi Farhoud (2012)
An Adaptive Method Based on High-Level Petri Nets for E-Learning Fatemeh Omrani, Ali Harounabadi, Vahid Rafeh (2011)
A Qualitative Framework to Assess Hospital / Medical Websites Vahid Rafeh, Maryam Mongaredzadeh (2011)
From Class Diagrams to Relational Tables: A Graph Transformation-based Approach Vahid Rafeh, Shahram JAMALI, Mohsen Rahmani, Farzaneh MAHDIAN (2011)
Galoan: a multi-agent approach to herd cows Vahid Rafeh, Amin Nikanjam, Mohammad Rezaei (2011)
A formal framework to model and validate event-based software architecture Yahya Asadollahia, Vahid Rafeh, Samaneh Asadollahic, Somayeh Assadollahi (2011)
Optimal Real-Time Task Allocation in Wireless Sensor Actor Networks Mohsen Sharifi, Hossein Momeni, Vahid Rafeh (2010)
FORMAL ANALYSIS OF UML 2.0 ACTIVITIES USING GRAPH TRANSFORMATION SYSTEMS Vahid Rafeh, ADEL T RAHMANI, Reza Rafeh (2010)
Towards automated verification of layered graph transformation specifications Vahid Rafeh, ADEL T RAHMANI, L Baresi, P Spoletini (2009)
مقاله ارائه‌شده
بکارگیری داده کاوی در تشخیص بن بست در سیستمهای تبدیل گراف عین الله پیرا، وحید رافع، امین نیک انجام (1394)
RNA–Protein Interaction Prediction Using Sequence Information Mohammad Akbaripour, Reza Rafeh, Javad Zahiri, Vahid Rafeh (2014)
ارزیابی کارایی معماری های مبتنی بر مولفه با استفاده از سیستم تبدیل راف الهام اشراقیان، محمد مهدی رحیمی نداف، وحید رافع (1392)
Energy-aware Task Allocation in Wireless Sensor Actor Network Vahid Rafeh, Hossein Momeni, Mohsen Sharifi (2009)
کتاب
نظریه زبانها و ماشینها- همراه با مسائل حل شده وحید رافع، امین نیک انجام (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر انباشت شواهد وحید رافع، مریم امیری، مژگان محمدی (1401)
طبقه بندی متون به کمک روشهای تحلیل احساسات محسن رحمانی، رضا رافع، وحید رافع، فرید قنبری (1395)
ارائه مدلی به منظور تخمین زیان در بیمه درمان گروهی با رویکرد شناسایی ریسک رضا رافع، وحید رافع، محسن رحمانی، صدیقه شمس الدینی (1395)
ارائه الگوریتمی کارا برای کلاس بندی جریان های داده ای فاخته سلطانی تفرشی، رضا رافع، وحید رافع، مهناز ملکی (1395)
جستجوی نقض ویژگی حیات در سیستمهای پیچیده توصیف شده با تبدیل گراف وحید رافع، فاخته سلطانی تفرشی، فریده درقایدی (1395)
ارائه رویکردی جدید جهت ترکیب حل کننده های مسائل ترکیباتی و بهینه سازی سیف اله سلیمانی، رضا رافع، وحید رافع، سید رضا الحسینی (1394)
استفاده از روشهای مبتنی بر تست جهش برای تولید نمونه تست های بهینه وحید رافع، محسن رحمانی، خاطره علی بابایی (1394)
کاوش نظرات با استفاده از تکنیکهای متن کاوی رضا رافع، وحید رافع، محسن رحمانی، عاطفه توکلی گارماسه (1394)
ارائه یک راهبرد مبتنی بر دانش برای کشف بن بست در سیستمهای تبدیل گراف وحید رافع، محسن رحمانی، مهران عیوض پور پرگو (1394)
بهبود کارایی سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از پردازنده های گرافیکی وحید رافع، فاخته سلطانی تفرشی، رضا رافع، سید مرتضی هاشمی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته