1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود کیفیت محصولات نفتی با کمک پلاسما-کارشناسی ارشد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهبود کیفیت، محصولات نفتی، پلاسما
سال 1398
پژوهشگران سید محمد رضا حسینی(دانشجو)، مهران شاه منصوری(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

بهبود کیفیت محصولات نفتی با کمک پلاسما