1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه ی سیستم میکروامولسیونی برای بهبود حلالیت داروی کم محلول سلکوکسیب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون سلکوکسیب
سال 1398
پژوهشگران نسا قربانی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد مشاور)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)

چکیده

در این کار تحقیقاتی به منظور افزایش حلالیت داروی کم محلول سلکوکسیب، به عنوان یکی از داروهای ضد التهاب شناخته شده، یک سیستم میکروامولسیون زیست سازگار جدید معرفی شده است. در این سیستم جدید از روغن کرچک به عنوان فاز روغنی، توئین 80 به عنوان سورفکتانت و همچنین ایزوبوتانول به عنوان کوسورفکتانت استفاده شد. برای تحقق اهداف این پژوهش ابتدا دیاگرام فاز سیستم میکروامولسیون با نسبت 4 به 1 و نسبت 2به 1 از سورفکتانت به کوسورفکتانت در دمای محیط رسم شد. سپس با استفاده از دیاگرام فاز حاصل شده فرمولاسیون های مناسب با ترکیب درصدهای مختلف از آب، روغن، سورفکتانت و کوسورفکتانت از ناحیه میکروامولسیونی انتخاب و برخی از خواص فیزیکوشیمیایی آن ها از جمله هدایت الکتریکی، دانسیته، ضریب شکست و کشش سطحی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دیگر از این کار تحقیقاتی حلالیت داروی سلکوکسیب در فرمولاسیون های انتخاب شده بررسی شد. نتایج جالب توجه از این قسمت حاکی از افزایش قابل ملاحظه حلالیت دارو در مقایسه با آب خالص است. از نتایج این پژوهش می توان در ارائه فرمولاسیون مناسب بر پایه میکروامولسیون های زیست سازگار برای داروی سلکوکسیب در صنایع دارویی استفاده کرد.