1403/01/30
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی کاتالیزورهای منگنز بر پایه آلومینا و مولکولار سیو سیلیکای مزوپور Mn/HMS, Mn/Al2O3) HMS) و بررسی فعالیت کاتالیستی آنها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور، اکسیداسیون، HMS، Mn/HMS
سال 1396
پژوهشگران مهرنوش کاظمی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا نانو کاتالیست های مولکولار سیو مزوپور هگزاگونال حاوی تیتانیوم ....