1403/05/03
وحید مهدوی

وحید مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5823-5628
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004027950
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Catalytic Performance of V2O5–MoO3/γ-Al2O3 Catalysts for Partial Oxidation of n-hexane Reza Mahmoudian, Zahra Khodadadi, Vahid Mahdavi, Mohammadali Salehi (2016)
Performance Evaluation of OxygenDepolarized Cathode with PtPd/C Electrocatalyst Layer in Advanced Chlor-Alkali Cell Ezatollah JOUDAKI, faezeh faramarzi, Vahid Mahdavi, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2010)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
معرفی سیستم های میکروامولسیونی نوین عاری از سورفکتانت و کاربرد آن ها در تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری علیرضا صلابت، وحید مهدوی، سیدفرید میرحسینی، بهنیا سادات میرحسینی (1401)
بهبود کیفیت محصولات نفتی با کمک پلاسما-کارشناسی ارشد مهران شاه منصوری، وحید مهدوی، سید محمد رضا حسینی (1398)
تهیه و مشخصه یابی مواد هسته –پوسته حاوی پلیمر-فلز به روش میکرو امولسیون علیرضا صلابت، وحید مهدوی، الهام جیریائی شراهی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته