1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل «نام دهی» در اشعار سیداشرف الدین گیلانی (بر اساس الگوی بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون لیوون)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
....
سال 1401
مجله نقد و نظريه ادبي (مجله ادب پژوهي)
شناسه DOI
پژوهشگران طاهره میرهاشمی ، زهرا رجبی

چکیده

....