1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبکشناسی فعل در اشعار مهدی اخوان ثالث با تکیه بر « از این اوستا » و« آخر شاهنامه »،« زمستان »
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
....
سال 1401
پژوهشگران طاهره میرهاشمی(استاد راهنما)، علی صباغی(استاد مشاور)

چکیده

.....