1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل تنازع یا نقش دوسویه در دستور زبان فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دستور زبان فارسی؛ نقش دستوری؛ تنازع؛ حذف، گشتار
سال 1401
مجله فنون ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، طاهره میرهاشمی

چکیده

.....