1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استعاره مفهومی جهان هستی درخت است در متون عرفانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
.....
سال 1398
مجله ادبيات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه سلطانی ، طاهره میرهاشمی

چکیده

.....