1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انعکاس افکار و آثار سارتر و کامو در آثار جلال آل احمد (با رویکرد تطبیقی)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
...
سال 1398
پژوهشگران طاهره میرهاشمی(استاد راهنما)، مهرداد اکبری(استاد مشاور)

چکیده

...