1403/01/29
طاهره میرهاشمی

طاهره میرهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/00000-0001-9950-4855
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کارکرد سبک شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رباعیات عمر خیام نیشابوری، سبک شناسی، دستور زبان، فعل.
سال 1397
مجله متن شناسي ادب فارسي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی ، طاهره میرهاشمی

چکیده

...