1403/03/27
سمیه جعفری

سمیه جعفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3832-3177
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56548294300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی