1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای خطی بر فضاهای باناخ مختلط با برد در جبرهای لیپشیتس توابع مختلط - مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر لیپشیتس، عملگر خطی، فضای باناخ
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، سید حمیدرضا نیگچه ئی فراهانی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه توصیف کاملی از عملگرهای خطی بر فضاهای باناخ مختلط با برد در جبرهای لیپشیتس توابع مختلط - مقدار ارائه می دهیم. شرایط لازم و کافی برای کرانداری، فشردگی و ضعیفا" فشردگی این عملگرها را بدست می آوریم. سر انجام یک کران پایین برای نرم اساسی این نوع عملگرها ارائه می دهیم.