1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مرزها و نقاط قله ای ضعیف برای جبرهای باناخ تعویضناپذیر توابع لیپشیتس چهارگان مقدار بر فضاهای متریک فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اعداد چهارگانی، جبر باناخ، مرز، m-مجموعه، m-مجموعه مینیمال، جبر توابع لیپشیتس
سال 1395
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، سمیرا حیدری(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ابتدا بع معرفی حلقه تقسیم تعویضناپذیر اعداد چهارگانی می پردازیم و قضیه گلفاند-مازور برای جبرهای باناخ بر حلقه اعداد چهارگانی را بیان و اثبات می نماییم.سپس مفاهیم m-مجموعه ها، m-مجموعه های مینیمال و مرزها را برای جبرهای توابع چهارگان مقدار بر فضاهای فشرده هاوسدورف تعریف نموده و برخی از خواص آنها را مورد بررسی قرار می دهطم. سر انجام جبرهای توابع لیپشیتس چهارگان مقدار بر فضاهای متریک فشرده را تعریف نموده و مرزهای این جبرها را مورد مطالعه قرار می دهیم.