1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
123
سال 1395
پژوهشگران سیروس مرادی(استاد راهنما)، داود علیمحمدی(استاد مشاور)، رویا اسداللهی(دانشجو)

چکیده

123