1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشت های پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برد محیطی، طیف محیطی، جبر یکنواخت، توابع قله ای، یکریختی جبری، همسانریختی
سال 1394
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، منیر علیمحمدی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، نشان می دهیم نگاشتهای پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط - مقدار تحت شرایط خاص عملگرهای ترکیبی هستند.