1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شعاع طیفی اساسی درونریختی های یکانی شبه فشرده ی جبرهای لیپشیتس بر فضاهای متریک فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر لیپشیتس، درونریختی های ریس، درونریختی های شبه فشرده، شعاع طیفی اساسی، طیف، نرم اساسی
سال 1394
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، حمیده خدامرادی(دانشجو)

چکیده

فرض کنیم (X,d) یک فضای متریک فشرده باشد، ابتدا به معرفی و بیان برخی از ویژگی های جبرهای لیپشیتس و جبرهای کوچک لیپشیتس می پردازیم.سپس فرمولی برای شعاع طیفی اساسی درونریختی T از جبرهای لیپشیتش با شرطی که با شبه فشردگی درونریختی T معادل است، بدست می آوریم....