1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقطه ثابت توابع انقباضی دوری و کاربردهای آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
توابع مجموعه مقدار، انقباضضعیفتوسعه یافته، نقطه انتهایی، متر هاسدورف، توابع دوری
سال 1394
پژوهشگران سیروس مرادی

چکیده

در این طرح نقطه انتهایی توابع انقباضی دوری مجموعه مقدار در فضاهای متری کامل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دستآمده نتابج مربوط به ندلر ( 1969 ) ، دافر و کانکو ( 1995 )، هرندی ( 2010 ، مرادی و خجسته ( 2012 ) ،کاراپینار( 2011 ) ، رودز ( 2001 ) و باناخ ( 1922 ) را توسیع می دهد.