1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیستمهای مکانیکی روی جبرهای لی گونه تعمیم یافته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلاف برداری، جبرگونه لی تعمیم یافته، التصاف، ترفیع، شبه اسپری، سیستم مکانیکی، فرمولهای لاگرانژی
سال 1394
پژوهشگران اسماعیل پیغان(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، شیما مشهدی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، سیستمهای مکانیکی، سیستمهای مکانیکی لاگرانژی یا سیستمهای مکانیکی فینسلری نمایش داده می شود. همچنین شبه اسپری های وابسته وابسته به یک سیستم مکانیکی بدست می آید. در ادامه نتایج جدید و مهم در حالت خاص جبرهای لی گونه ارایه می شود. سیستمهای لاگرانژی فضاهای لازم برای توسعه فرمولهای لاگرانژی جدید در این پایان نامه می باشند.