1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات محوری ورتیکال -تعادل ایستا -تعادل پویا -سالمند
سال 1401
پژوهشگران زهرا فیاضی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، زینب همتی

چکیده

بی تعادلی و بدنبال آن افتادن یکی از مشکلات شایع در افراد سالمند است که با کاهش توانایی در فعالیت های روزمره همراه است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند می باشد.