1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرین درمانی و کینزیوتیپ بر درد آرنج و دامنه حرکتی مچ دست زنان مبتلا به آرنج تنیس بازان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین درمانی، کینزیوتیپ؟، درد، آرنج تنیس بازان
سال 1400
پژوهشگران نوشا ابوالفضل زاده(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، زهرا رئیسی(استاد مشاور)

چکیده

هدف و زمینه: آرنج تنیس بازان، یک وضعیت