1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات اصلاحی با رویکرد جاندا بر سندروم متقاطع تحتانی دختران دانشجو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین اصلاحی، لوردوزیس، تیلت لگن، سندروم متقاطع تحتانی
سال 1401
پژوهشگران صدف یوسفی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی با رویکرد جاندا بر سندروم متقاطع تحتانی دختران دانشجو بود.