1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب حسی عمقی بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب حسی عمقی- تعادل -هماهنگی - سرعت-نابینایان
سال 1397
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، مریم عبادی

چکیده

تاثیر تمرینات منتخب حسی عمق بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان