1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم بر میزان خم شدن(فلکشن) زانوی زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمر درد مزمن غیر اختصاصی، گودکردن شکم، فلکشن زانو، تست PKF
سال 1397
پژوهشگران احمد کریمی سورکی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

هدف بررسی تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم در تغییر اندازه فلکشن زانو حین تست حرکتی PKF در زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد در شهر اراک انجام شد. جامعه آماری پژوهش نیمه تجربی حاضر را 90 نفر از زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی در محدوده سنی 18 تا 40 سال در محدوده زمانی 9 ماه به مراکز درمانی و هیئت پزشکی ورزشی شهر اراک مراجعه کرده اند را تشکیل می دهد.