1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین پای شنای کرال بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین پای شنای کرال، کف پای صاف، دانش آموزان پسر
سال 1395
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، ایمان بختیاری(دانشجو)

چکیده

میزان شیوع ناهنجاری کف پای صاف در کودکان بسیار بالاگزارش شده است به همین منظور تمرینهای اصلاحی باید هر چه سریعتر در سنین پایه صورت پذیرد از آنجا که مکانیسم تمرین پای شنای کرال با توجه به شکل اجرا آن و خاصیت بی نظیر آب در خنثی کردن وزن که یکی از عوامل بسیار اساسی در ناهنجاری های کف پای صاف میباشد پژوهشگر بر آن شده است تا تاثیر تمرین شنای کرال را بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر بسنجد