1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اعتبار و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل شانه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اعتبار و پایایی ، افزونه کلاینومتر، دامنه حرکتی فعال، گوشی هوشمندمفصل شانه
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم عبدالله زاده(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: داشتن انعطاف پذیری مناسب و دامنه حرکتی مطلوب در جلوگیری از آسیب ها و و سلامت جسمانی تاثیر بسزایی دارد یکی از ابزارهای نوین اندازه گیری دامنه حرکتی نرم افزار اینکلاینومتر هوشمند است هدف از تحقیق حاضر تعیین میزان روایی پایایی نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی فعال حرکات فلکشن اکستنشن ابداکشن چرخش داخلی و چرخش خارجی مفصل شانه میباشد