1403/03/25
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرتمرینات پایداری عصبی -عضلانی پویا و پیلاتس بر عملکرد و درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمر دردمزمن غیراختصاصی، پیلاتس، تمرینات پایداری عصبی-عضلانی پویا، درد، ناتوانی
سال 1397
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، زهرا قلندرنژاد(دانشجو)

چکیده

کمردرد به عنوان یکی از رایج ترین مشکلات عضلانی اسکلتی محسوب می شود آمار نشان می دهد که 85٪ از افراد در دوران زندگی خود حداقل یک مرتبه به علت کمردرد به پزشک مراجعه کرده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیرتمرینات پایداری عصبی -عضلانی پویا و پیلاتس بر عملکرد و درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می باشد.