1403/04/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویه Q افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب اصلاحی، زاویهQ، عصب سیاتیک
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

هدف ازین پ‍ژوهش تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویه Q در بیماران مبتلا به درد عصب سیاتیک میباشد.