1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
بازتوانی رباط صلیبی قدامی، تمرینات متقابل، درد، ناتوانی
سال 1397
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، محمدجواد امیدی بروجنی ، رضا کاظمی

چکیده

زمینه و هدف: پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی بازتوانی دقیق آن به منظور دستیابی به نتایج مطلوب جراحی ضروری است هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی میباشد