1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویهQ افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب اصلاحی، زاویهQ ، عصب سیاتیک
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، عیسی الوانی ، شهناز شهرجردی ، محمدجواد امیدی بروجنی

چکیده

زمینه و هدف: تورم عصب سیاتیک از بیماریهای معمول اعصاب محیطی بشمار میرود. درد سیاتیک یکی از هزینه برترین اختلالات برای جامعه از نظر کیفیت زندگی و ناتوانی است. تاکنون برای حل این مشکل روشهای متعددی از جمله جراحی، فیزیوتراپی، و ... مطرح شده اند. همچنین زاویه Q برای تشخیص بسیاری از بیماریها مقایسه زانوی سالم و آسیب دیده و ارزیابی بهبود پس از فیزیوتراپی بکار میرود. این تحقیق به بررسی تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر تغییر زاویه Q افراد مبتلا به سایاتیکا میپردازند.