1403/04/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زانوی پرانتزی، پای شنای قوباغه
سال 1396
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، مونا رفیعی فرد(دانشجو)

چکیده

هدف از این پژوهش تاثیر پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی در دختران 9 تا 12 ساله شهر ازنا بود.