1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین شنای کرال سینه بر تعادل پویای پسران دارای اختلال بینائی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تعادل پویا، اختلال بینائی، شنای کرال سینه
سال 1396
پژوهشگران محمد خرمی مقدم ، شهناز شهرجردی ، محمد نادری

چکیده

هدف: نگهداری تعادل در حین فعالیت