1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی، تعادل، هماهنگی، تصلب چندگانه
سال 1396
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، فردین فرجی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، ناهید ادیب نژاد(دانشجو)

چکیده

هدف از پژوهش تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه میباشد