1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب ترابند و حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کایفوز پسران 13 تا 19 سال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کایفوز، تمرینات تراباند، تمرینات اصلاحی
سال 1395
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)

چکیده

حرکات اصلاحی شاخه ای از علوم کاربردی در سطح جامعه بویژه در مواردی است که مشتمل بر اهداف عمده شناسائی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح ناهنجاریهای بدن و عادات غلط حرکتی افراد است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب ترابند و حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کایفوز پسران 13 تا 19 سال است.