1403/04/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرتمرین پای شنای کرال برناهنجاری کف پای صاف منعطف دانش آموزان پسر9تا12 سال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین پای شنای کرال، کف پای صاف، دانش آموزان پسر
سال 1395
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)

چکیده

میزان شیوع ناهنجاری کف پای صاف در کودکان بسیاربالا گزارش شده است. به همین منظور تمرینات اصلاحی باید هر چه سریعتر در سنین پایه صورت پذیرد. از آنجا که مکانیسم تمرین پای شنای کرال با توجه به شکل اجرای آن و خاصیت بی نظیر آب در خنثی کردن وزن که یکی از عوامل بسیار اساسی در ناهنجاری کف پای صاف میباشد. پژوهشگر بر ان شده است تا تاثیر تمرین پای شنای کرال را بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر بسنجد.