1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات اصلاحی بر استقلال عملکرد زنان سالمند دارای هایپر کیفوزیس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی، کیفوز، افتادن، استقلال عملکردی و سالمند
سال 1393
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، فهیمه محمودی

چکیده

افزایش جمعیت سالمندان موجب شده به موضوع عدم استقلال افراد بالای 60سال توجه ویژه ای گردد. عدم استقلال سبب کاهش ظرفیت انجام فعالیت های روزانه، افزایش احتمال زمین خوردن و ترس از افتادن می گردد. کیفوز سینه ای مرکز جرم بدن را به جلو تغییر می دهد که این راستای قامت ضعیف موجب اختلال در تعادل شده و احتمال زمین خوردن را افزایش می دهد(1). زنان دارای هابپر کیفوزیس آهسته تر راه رفته و تعادل کافی ندارند که همه ی این عوامل باعث کاهش استقلال عملکردیدر آن ها می گردد(2). زمانی که به میزان ناتوانی، مرگ و هزینه های مربوط به افتادن می پردازیم، کاهش ثبات پوسچر و عدم استقلال عملکرد در بین سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار می گردند. افتادن و شکستگی های ناشی از آن اصلی ترین عامل عدم تعادل پوسچری و مسئول 70% مرگ های تصادفی در افراد بالای 75 سال است(1). تمرینات اصلاحی با تمرکز روی آموزش پوسچر صحیح، تقویت راست کننده های ستون فقرات و عضلات مرکزی و کشش عضلات ناحیه کمربند شانه ای و لگنی، نیروهای قدامی روی بدنه مهره و دیسک بین مهره ای را کاهش داده و احتمالا مانع از پیشرفت کیفوز می گردند. به نظر می رسد این تمرینات بتوانند موجب بهبود استقلال عملکرد نیز در سالمندان گردند.