1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات تعادل عمل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی،تعادل عملکرد،زمین خوردن، سالمند
سال 1394
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، فهیمه محمودی ، شهناز شهرجردی

چکیده

زنان دارای هایپر کیفوزیس تعادل کافی نداشته و بدنشان دارای نوسان زیادی است که سبب می گردد بیشتر در معرض خطر زمین خوردن باشند. یکی از مهمترین اولویت های مراقبت از سلامتی، به حداقل رساندن زمین خوردن در سالمندان است. میزان زمین خوردن در سالمندانی که حداقل سه بار در هفته ورزش می کنند 77% کمتر از افرادی است که از یک جلسه در هفته کمتر ورزش می کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل عملکرد زنان سالمند دارای هایپر کیفوزیس بود.