1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات مقاومتی بر FBS و HBa1c و انسولین سرم زنان مبتلا به دیابت نوع دو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات مقاومتی، انسولین، دیابت نوع دو
سال 1388
پژوهشگران نادر شوندی ، شهناز شهرجردی ، علیرضا بهرامی ، رحمان شیخ حسینی ، اکبر قربانی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر FBS و HBa1c و انسولین سرم زنان مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. روش تحقیق: تعداد 24 نفر داوطلب از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اراک به روش انتخاب هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی و کنترل مورد بررسی قرارد گرفتند...