1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 20 جلسه تمرین بازتوانی قلبی به مکمل رزوین بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر C و نیمرخ چربی مبتلایان به تصلب شرائین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازتوانی قلبی، مکمل رزوین، سطوح سرمی، واکنشگر C، تصلب شرائین
سال 1393
پژوهشگران عباس صارمی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، سونیا سادات هاشمی(دانشجو)

چکیده

...