1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرتمرینات عملکردی تعادلی و تقویتی بر تعادل مبتلایان به آتاکسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آتاکسی، عملکرد تعادلی، تعادل، عملکرد تقویتی، آتاکسی
سال 1394
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، فرشته کریمی(دانشجو)

چکیده

...